Tereza

Tereza se věnuje výuce angličtiny již od roku 2012. Je přesvědčena, že základním klíčem k úspěchu při výuce cizích jazyků je chuť a odhodlanost dosáhnout stanoveného cíle. Věří totiž, že vše v životě je jen o prioritách. Její práce je zároveň jejím koníčkem, což přispívá k její životní spokojenosti. 

Angličtinu měla Tereza ráda již od malička, proto po vystudování jazykového gymnázia v Ostravě strávila rok v Anglii jako au-pair, kde po celou dobu navštěvovala kurz AJ a ten úspěšně zakončila zkouškami ESOL Skills For Life. Po návratu do ČR se rozhodla dále prohlubovat své znalosti na vysoké škole. Úspěšně ukončila bakalářské studium oboru Angličtina pro školskou praxi a následně magisterské studium oboru Anglický jazyk na Filozofické fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Ve svém volném čase se Tereza věnuje své rodině, jumpingu, pečení, turistice a v neposlední řadě také sledování amerických a britských seriálů, což přispívá k neustálému rozšiřování slovní zásoby.

Tereza působí v The Spot nejen jako lektorka, ale také jako metodička. Má na starosti metodické nastavení všech hodin, od analýzy vstupního testu a výběru učebnice, přes vypracování metodického pokynu k výuce až po finální hodnocení výuky a pokroku studentů včetně tvorby certifikátů. Dále se věnuje náboru a zaškolení nových lektorů, pravidelným hospitacím ve výuce a tvorbě týdenního rozvrhu výuky.

Studenti se na ní mohou obracet v případě potřeby změn v oblasti struktury výuky a náplně hodin. Vždy se bude snažit přizpůsobit výuku na základě jejich potřeb a přání, tak, aby odcházeli z hodin spokojení.  

Kam dál?

Přejít nahoru

Rezervace ukázkové hodiny